Engelsk-Svensk trädgårdsordlista

Lite översättningshjälp med trädgårdtermer för dig som gillar engelska trädgårdsböcker och tidningar.

Accessories Tillbehör
Allotment Kolonilott, jordlott
Annual Ettårig växt
Anther Ståndarknapp
Aphids Bladlöss
Arch Båge, valv
Autumn Höst
Badger Grävling
Bed Rabatt, odlingsbädd
Berries Bär
Biennial Tvåårig växt
Bin Låda (kompostlåda)
Botrytis (Grå-)mögel
Border Rabatt, plantering
Box Buxbom, låda
Branch Gren
Brittle Bräcklig
Bud Knopp
Bug Insekt, småkryp
Bulb Lök
Butterfly Fjäril
Cabbage Kål
Cane Sticka, pinne, (bambu)käpp
Care Skötsel
Carrot Morot
Carterpillar Larv
Chives Gräslök
Christmas Tree Gran/julgran
Clay Lera
Climb/Climber Klättra, klätterväxt
Cloche Glasklocka, Glas(plast)-huva/skydd
Cold Frame Kallbänk
Compost Planteringsjord eller kompost
Cone Kotte
Conifer Barrträd
Container Stor kruka, låda
Corms Underjordiska knölar/lökar
Courgette Zucchini, squash
Cover Skydd, täckning
Craft Ympa
Cranberry Tranbär
Crop Skörd
Cross Korsning
Cultivate Odla
Cut Flowers Snittblommor
Cutting Stickling/skott
Daffodil Påsklilja
Damage Skada
Damp Fuktig
Debris Skräp, bråte
Deciduous Lövfällande
Dehydrated Uttorkad
Dig – digging Gräva
Disease Sjukdom
Divide Dela
DIY Gör det själv
Dormant Vilande
Drain Torka, torka ut
Draught Torka
Dwarf Dvärgväxande
Edge Kant
Equipment Utrustning
Evergreen Städsegrön, Vintergrön
Excess Överskott, överdrift
Family Växtfamilj
Feed Näring, ge näring
Fermented Jäst
Fern Ormbunke
Fertiliser Gödningsmedel
Filament Ståndarskaft
Flavour, Taste Smak
Fork Grep, gaffel
Frame Ram, ramverk
Free flowering Rikblommande
Frog Groda
Fruit Frukt
Gap Tomrum
Garlic Vitlök
Genus Släkte
Germinate Gro
Glossy Blank, blanka
Glow Glöda, lysande
Glove Handske
Green fly Bladlus
Greenhouse Växthus
Grit Grus, gruskorn
Grow Växa, Odla
Growth Tillväxt, växtsätt
Habit Vana, (växt)sätt
Half Hardy Halvt härdig
Hanging Basket Ampel
Hardiness Härdighet
Hardwood Vedartad
Hardy Härdig, tålig
Harvest Skörd, skörda
Hedge Häck
Hedgehog Igelkott
Herb Krydda, ört
Herbaceous Örtartad
Hook Krok
Horse radish Pepparrot
Hose Slang
Houseplant Krukväxt
Humid Fukt, fuktig
Husk Skal, foderblad
improved Förbättrad
Ivy Murgröna
Kitchen garden Köksträdgård
Label Etikett
Ladybug, Ladybird Nyckelpiga
Larkspur Riddarsporre
Laterals Sidoskott
Lawn Gräsmatta
Lawn Mower Gräsklippare
Lax Vek
Leaf axils Bladveck
Luminous Lysande
Magenta Vinröd, blålila
Maintenance Underhåll
Manure Naturgödsel
Marbled Marmorerad
Marigold Tagetes
Mature Mogna
Mealy bug Ullus
Mildew Mjöldagg
Miniature Minatyrväxande
Mist Dimma, spraya
Morning Glory Blomman för dagen
Moss Mossa
Mother plant Moderplanta
Moule Mullvad
Mums Kryssantemum
Nest, nesting (Fågel-)bo
Node (leaf node) Bladfäste
Nursery Plantskola
Nutrition Näring
Onion Lök
Ovary Frökapsel
Parsley Persilja
Path Gång, stig
Peat Torv
Pedicel Blomskaft
Pendant Hängande
Perennial Perenn
Pest Ohyra
Pesticide Medel mot ohyra/Bekämpningsmedel
Petal Kronblad
Petiole Bladskaft
Pile Hög, stapla
Pinch Nypa (av)
Pink Rosa
Plant Planta, plantera
Plot Yta, litet område
Plug Liten planta (från pluggbrätte)
Pod Fröhus
Pot Kruka
Pot on Kruka upp, skola om
Propagate Föröka
Prune Beskära
Purple Purpurfärgad
Raffia Bast
Rake Kratta
Raspberry Hallon
Recycle Återanvänd/återvinna
Rejuvenate Föryngra
Rhubarb Rabarber
Ripe Mogen, mogna
Roost Sittpinne, fågelbo
Runner beans Rosenbönor
Sage Salvia
Salmon Laxfärgad
Saucer Fat
Scent Doft
Scissors Sax
Scrub Buske
Season Säsong
Secateurs Sekatör
Seed Frö
Seedling Fröplanta
Semi Halv-
Sepals Foderblad
Serrated Tandad
Shade Skugga
Shape Form, forma
Shears Sekatör
Shed Uthus, förråd
Shoot Skott
Short jointed Kort mellanrum mellan bladfästena
Shrub Buske
Site Ställe, plats
Size Storlek
Soak Genomdränk, blöt upp
Soil Jord
Sow
Sparse Gles, sällsynt
Species Art, arter
Specimens Exemplar
Spider mite Spinn
Slug Snigel
Spot Fläck, plats
Spread Vidd, omfång
Sprinkle Strö, sila
Sprout, sprouting Grodd, gro
Snail Snäcka, trädgårdssnäcka
Squeeze Pressa, kläm
Squirrel Ekorre
Stamen Ståndare
Standard Uppstammad, standard
Stiff Stel, styv
Stigma Pistill, märke
Stock plant Moderplanta
Straggly Risig, spretig
Style Pistillskaft
Styrofoam
Surface Yta
Swede Kålrot
Tarragon Dragon
Tender Ömtålig
Three Träd
Thrive Frodas
Toad Padda
Topiary Formklippt växt
Trail Hänga, slingra
Train Forma, leda
Training Uppbindning
Training Uppbindning
Transplanting Skola om, flytta (växt)
Treat Belöning, uppmuntran
Trim Trimma, putsa
Trunk Stam
Tweezers Pincett
Twig Gren
Upright Upprätt (växtsätt)
Variety Sort
Weed Ogräs
Weed killer Ogräsbekämpningsmedel
Weeding Rensa ogräs
Veggies, veg Grönsaker
Vein Åder
Wellingtons, wellis Gummistövlar
Wet Våt
White fly Vita flygare, mjöllöss
Vigorous Kraftig, kraftigväxande, frodig
Windowsill Fönsterbräda
Wire Ståltråd
Worm Mask
Wormery Maskkompost
Wreath Krans

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*